E-learning E-Battalion
วิสัยทัศน์กรมทหารราบที่ ๘ "เป็นหน่วยที่มีความพร้อมในการใช้กำลัง ขจัดภัยคุกคามทุกรูปแบบ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อผลประโยชน์ของชาติ และเป็นที่ศรัทธาของประชาชน"

เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติหน่วย
อดีต ผบช.
ทำเนียบ ผบช.
ประวัติที่ดิน

ทำเนียบรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองทัพภาคที่ ๑
กองทัพภาคที่ ๒
กองทัพภาคที่ ๓
กองทัพภาคที่ ๔
กองพลทหารราบที่ ๓
  กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี

หน่วยทหารในพื้นที่ขอนแก่น
มณฑลทหารบกที่ ๒๓ 
กองพลทหารม้าที่ ๓ 
กรมทหารม้าที่ ๖   
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๘
 

หน่วยขึ้นตรง
ร.๘ พัน.๑  
ร.๘ พัน.๒ 
ร.๘ พัน.๓  
 

e-learning
หมวดหมู่ข่าวสาร
ข่าวกิจกรรม
ข่าวในพระราชสำนัก/ถปภ.
ข่าวชี้แจง กกล.รส.จว.น.ภ.
ข่าวประชาสัมพันธ์ชุมชนรอบค่าย
ข่าวชี้แจงประชาชน
๑ วัน ๑ ฏีกา
การตรวจเยี่ยมของ ผบช.
กิจกรรมของหน่วย
สภากาแฟสีหราช
ข่าวทั้งหมด
 
ค้นหา
  ค้นหาข่าวสาร
 
โทรทัศน์/นสพ./วิทยุ
ยินดีต้อนรับสู่ กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายสีหราชเดโชไชย
ราคาน้ำมัน


พยากรณ์อากาศ

 ข่าวชี้แจง กกล.รส.จว.น.ภ.
เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๕๕ พ.อ.กนก ภู่ม่วง ผบ.ร.๘ เป็นประธานในพิธีประดับยศนายทหารประทวน จำนวน ๒๐ นาย


 คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๒/๕๕
เรื่อง เลื่อนยศนายทหารประทวน
     ให้เลื่อนยศนายทหารประทวน สังกัดหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยความขยันหมั่นเพียรมีความประพฤติดี และมีเวลารับราชการครบตามเกณฑ์แล้ว ในส่วนของกรมทหารราบที่ ๘ มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐ นาย  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
เป็นสิบโท ดังนี้
ส.ต.ไกรสร สุมังเกษตร ๑๕๒๐๓๐๐๒๓๔
ส.ต.ฉัตรพล เศวตอาภา ๑๕๑๐๕๐๓๔๑๐
ส.ต.อนุสรณ์ สำราญภูมิ ๑๕๑๐๓๐๒๓๒๐
ส.ต.ชัชวาล แทนชารี ๑๕๑๕๓๐๐๕๗๙
ส.ต.วิทยา อุดารักษ์ ๑๕๒๕๕๐๐๔๖๐
ส.ต.ปิยพงษ์ วงษ์เพชร ๑๕๐๐๕๐๒๕๘๖
ส.ต.พุฒิพงษ์ พิมพา ๑๕๓๖๘๐๑๘๘๖
ส.ต.ศิริธรรม เมืองสอน ๑๕๓๐๕๐๑๓๔๑
ส.ต.พีรวัฒน์ แฝงภูงา ๑๕๓๔๖๐๐๑๒๒
ส.ต.ฉัตรณรงค์ เอกพิมพา ๑๕๓๒๘๐๑๒๓๙
ส.ต.ศักดิ์ดา สังวงศ์ ๑๕๒๖๗๐๐๕๙๗
ส.ต.วีรพงษ์ นามหาชัย ๑๕๒๔๗๐๑๖๐๑
ส.ต.บุญฤทธิ์ พิมพ์ใส ๑๕๒๑๐๐๑๖๖๕
 ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๕ เป็นต้นไป
  
เป็นสิบเอก  ดังนี้
ส.ท.ศุภณัฐ จำปางาม ๑๔๙๐๕๐๐๓๔๐
ส.ท.อนุสรณ์ ดลโสภณ ๑๔๕๐๓๐๐๓๒๘
ส.ท.สัญชาติ พิลาโท ๑๕๐๔๓๐๐๓๕๓
ส.ท.นิพนธ์ โพธิ์ศรี ๑๔๙๐๕๐๐๓๔๒
ส.ท.วีระพันธ์ กางมันท์ ๑๔๘๐๕๐๐๓๑๓
ส.ท.ธวัช ไชยรส ๑๕๑๔๖๐๓๒๓๓
ส.ท.พัชระ สะอาดเอี่ยม ๑๕๑๗๒๐๐๐๒๐
ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๕๕ เป็นต้นไป
  
     พ.อ.กนก  ภูม่วง ผบ.ร.๘  กล่าวให้โอวาสแก่กำลังและผู้เข้าร่วมพิธี  เพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติรับราชการ  และร่วมแสดงความยินดีกับกำลังพลที่่ได้เลื่อนยศ
  
 


ไฟล์แนบ : ไม่มีไฟล์แนบ

โพสโดย : pug_chatnarong ตำแหน่ง : โพสเมื่อ : 13 ก.พ. 2555 อ่าน : 2805 ครั้ง

 แสดงความคิดเห็น (สมาชิก Facebook)

 แสดงความคิดเห็น (สำหรับสมาชิกเว็บไซต์เท่านั้น)
ข้อความ :
  กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก เพื่อแสดงความคิดเห็น


ผู้บังคับบัญชา
พ.อ.ณรงค์ สวนแก้ว
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๘
 
Facebook App
Facebook Group
 


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก
khonkaenlink.info
กระทรวงแรงงาน
สายด่วน ปภ.
ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
ตำรวจทางหลวง
ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า
สอบถามข้อมูลสถานการณ์น้ำ
สอบถามเส้นทางเดินรถ ตจว.
สพฉ.
 
สถิติการเข้าใช้งาน

เริ่ม ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 


กรมทหารราบที่ ๘ ค่ายสีหราชเดโชไชย
ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔oooo
โทรศัพท์: 0-4323-9800   Hotline   08-5005-6901
E-mail: r88ict@gmail.com

Copy right © 2011. www.siharat.com